"Optimala helhetslösningar inom fastighetsautomation"

 

 

VILKA ÄR VI?

 

 

El & Ventilationsstyr, som tidigare hette Holzner & Åkesson El, startades 1995 av Mikael Holzner och Bengt Åkesson. 2019 bytte företaget namn till EVS- El & Ventilationsstyr, och drivs idag utav Mikael Holzner och Björn Ågren.

LITE OM OSS

Kontoret ligger i Göteborg där den huvudsakliga verksamheten bedrivs.

Vi har även en filial i Malmö sedan 2013 och en i Stockholm sedan 2019. Vi har sedan starten levererat optimala helhetslösningar inom fastighetsautomation för styr- och reglerbranschen. Genom mångårigt samarbete med våra kunder har vi skaffat oss en unik erfarenhet och kompetens i branschen.

Kontoret ligger i Göteborg där den huvudsakliga verksamheten bedrivs.

VÅR VERKSAMHET

 

 

Xxxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx  xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx  xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx  xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx  xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx  xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx  xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx  xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx  xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx x

VERKSAMHETSOMRÅDE

Xxxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx  xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx  xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx  xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx  xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx  xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx  xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx  xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx  xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx x

28 års

Erfarenhet

120 +

Nöjda kunder

45 +

Xxxxx

Kontoret ligger i Göteborg där den huvudsakliga verksamheten bedrivs.

DE GLOBALA MÅLEN

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

För att nå Globala målen krävs ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar social och miljömässig hållbarhet. Ansvaret som ligger på näringslivet handlar i grunden om att driva företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i företagets verksamhet i alla led. 

På El- & Ventilationsstyr följer vi följande mål i vårt arbete:

MÅL 3

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

MÅL 4

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

MÅL 5

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla

MÅL 7

MÅL 8

MÅL 12

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

 

Alla företag har en central roll i arbetet för att nå Globala målen. Oavsett hur stort eller litet ett företag är och oavsett bransch kan alla vara med och bidra.

TIDIGARE KUNDER

Xxxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx  xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx  xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx  xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx  xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx  xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx  xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx  xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx  xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx x

INFO@EVSEL.SE
0766 - 37 67 02
FÖLJ OSS PÅ VÅRA SOCIALA KANALER: