"Optimala helhetslösningar inom fastighetsautomation"

OM OSS

Bolaget startades 1995 och idag är EVS en koncern som består av fem bolag varav tre är verksamhetsbolagen EVS Väst, EVS Syd och EVS Öst. Huvudkontoret ligger i Göteborg som sköter ekonomi, personal och OH för övriga verksamhetsbolag. Sälj- och projektledning sköts från respektive region – Göteborg, Malmö och Stockholm.

  • 30 års erfarenhet och kunskap i branschen
  • Etablerade och goda B2B kundrelationer med marknadens största aktörer
  • Brett samarbete med leverantörer och god produktkännedom av de mest etablerade fabrikatens komponenter
  • Eget utbildningsprogram för utbildning av lärlingar till färdiga styrinstallatörer

Kontoret ligger i Göteborg där den huvudsakliga verksamheten bedrivs.

VERKSAMHETEN

Vi har sedan starten levererat optimala helhetslösningar inom fastighetsautomation för styr- och reglerbranschen. Genom mångårigt samarbete med våra kunder har vi skaffat oss en unik erfarenhet och kompetens i branschen.

30 års

Branscherfarenhet

60 +

Medarbetare

VERKSAMHETS OMRÅDEN

På El- & Ventilationsstyr följer vi FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

DE GLOBALA MÅLEN

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

För att nå Globala målen krävs ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar social och miljömässig hållbarhet. Ansvaret som ligger på näringslivet handlar i grunden om att driva företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i företagets verksamhet i alla led. 

 

På El- & Ventilationsstyr följer vi följande mål i vårt arbete:

Alla företag har en central roll i arbetet för att nå de Globala målen. Oavsett hur stort eller litet ett företag är och oavsett bransch kan alla vara med och bidra.